Úvod


Slovenská asociácia go (SAG) je záujmová, nezisková organizácia, ktorá sa stará o rozvoj hry go na Slovensku. Založená bola 5.4.1991. Sídli v Bratislave na Junáckej 6. SAG je od roku 1993 členom Európskej federácie go (EGF) a od roku 1994 členom Svetovej federácie go (IGF). V roku 2008 sa SAG zapojila do Svetovej asociácie Párového Go (WPGA). Slovenskú asociáciu Go môžete kontaktovať prostredníctvom emailu na slovakgo@gmail.com


Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 10 000 eur

Aktuálne turnaje

Letný internetový turnaj Go

dátum konania:06.07-11.08 2021

Letné juniorské sústredenie v Česku

dátum konania:14.08-21.08 2021

Letné Go sústredenie v Tatrách

dátum konania:28.08-01.09 2021

Spišský turnaj Go

dátum konania:24.09-26.09 2021

Majstrovstvá Košíc

dátum konania:12.11-14.11 2021

Turnaj zimného slnovratu

dátum konania:17.12-19.12 2021