Úvod


Slovenská asociácia go (SAG) je záujmová, nezisková organizácia, ktorá sa stará o rozvoj hry go na Slovensku. Založená bola 5.4.1991. Sídli v Bratislave na Junáckej 6. SAG je od roku 1993 členom Európskej federácie go (EGF) a od roku 1994 členom Svetovej federácie go (IGF). V roku 2008 sa SAG zapojila do Svetovej asociácie Párového Go (WPGA)V roku 2021 SAG dostalo osvedčenie o uznaní za národný zväz podľa Zákona o športe. Slovenskú asociáciu Go môžete kontaktovať prostredníctvom emailu na slovakgo@gmail.com

 

 

 

 

 


Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2023: 29 100 eur
Z toho 62% tvoria prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2022

Aktuálne turnaje

Slovenský festival GO

dátum konania:23.06-25.06 2023

Rapid go turnaj OPEN Bratislava

dátum konania:05.07-05.07 2023

[Zmena termínu] 15. Tatranský Turnaj Go

dátum konania:22.09-24.09 2023

MSR go seniorov OPEN Trenčianske Teplice

dátum konania:02.11-05.11 2023